Роки створення ВНЗ Асоціаціїї ректорів ВТНЗ України Друк
Написав Administrator   
Четвер, 15 жовтня 2015 08:35

Назва ВНЗ

Дата створення

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

1898

Донецький національний технічний університет

1921

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

1885

Національний університет «Львівська політехніка»

4 листопада 1844

 

Одеський національний політехнічний університет

1918

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

1960

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

1960

Вінницький національний технічний університет

1960

Дніпродзержинський державний технічний університет

1920

Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського

1914

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

27 березня 1920

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

1930

Запорізький національний технічний універистет

1900

Приазовський державний технічний університет

1930

Криворізький національний універистет

1922

Кіровоградський національний технічний університет

квітень 1929

Луцький національний технічний університет

1966

Донбаський державний технічний університет

1957

Херсонський національний технічний університет

1959

Черкаський державний технологічний університет

1960

Чернігівський національний технологічний універчитет

1960

Житомирський державний технологічний університет

6 червня 1960

Національний гірничий універистет

1899

Івано-Франківський національний технічний універистет нафти і газу

1967

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

1930

Національний авіаційний університет

1933

Харківський університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба

1930

Національний універистет кораблебудування ім. адмірала Макарова

1920

Національний транспортний університет

1944

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна

1930

Державний економіко - технологічний університет транспорту

1995

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

1930

Київський національний університет будівництва і архітектури

1930

Харківський національний університет радіоелектроніки

1962

Державний університет телекомунікацій

1996

Київський національний університет технологій та дизайну

1930

Національний університет харчових технологій

1884

Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю. Бугая

1993

Міжнародний універистет фінансів

1993

Київський національний торговельно-економічний університет

1946

Європейський універистет

1991

Національний університет водного господарства та природокористування

1915

Сумський державний університет

1848

Національна металургійна академія України

1899

Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

вересень 1912

Запорізька державна інженерна академія

1959

Українська державна академія залізничного транспорту

12 червня 1930

Донбаська державна машинобудівна академія

1952

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

1972

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

23 березня 1930

Одеська національна академія харчових технологій

20 жовтня 1902

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

1900

Академія муніципального управління

1995

Останнє оновлення на Четвер, 15 жовтня 2015 08:54